shape
shape
© 2012  ivs.cz
shape
Výroba krbů a krbových vložek na zakázku.
Obsluha údržba krbů
NÁVOD NA OBSLUHU

Přístrojové vybavení krbů je vyrobeno tak, aby fungovalo na palivové dříví (s obsahem 15 až 20% reziduální vlhkosti).

Palivové dříví dub, buk, habr, kaštan, apod.) musí být nejméně dva roky staré a před spotřebou musí být alespoň rok uskladněno na místě chráněném před vlivem klimatických podmínek. Vlhké dříví špatně hoří a jeho výhřevnost je nízká.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Mějte na paměti, že důsledkem vysokého obsahu vody v palivovém dříví není pouze nižší výhřevnost. Použitím nedostatečně vyschlého dříví má obecně za následek tvorbu kondenzátů a usazenin v kouřových kanálech (kouřovody a zařízení se pokrývají dehtem a koptem). Doporučené palivo: suché dříví

Náhradní palivo: lisované dřevěné brikety.

Zakázaná paliva: uhlí, nerostné hořlaviny , tuhá paliva.


ZAPÁLENÍ KRBU:

Před zapálením je nutné otevřít komínovou klapku, přívod sekundárního vzduchu ve vrchní části krbu nad dvířky a vysunout popelník (asi 2 cm) pro lepší přívod vzduchu.

Zapalte založené palivo určené k podpalu (malé kousky dřeva a polénka) novinovým papírem nebo krbovými zápalkami. Zapálení musí proběhnout při otevřeném tahu hlavního přívodu vzduchu. Jakmile je založené palivo žhavé, přiložte do krbu (2 až 3 polena o průměru přibližně 12 až 15 cm). Dvířka otevřete postupně, abyste se vyvarovali zpětnému tahu dýmu.PŘlKLÁDÁNÍ DO KRBU:

Doporučený režim 1 -po rozhoření ohně se uzavře popelník a odsune klapka přívodu vzduchu v popelníku. Toto nastavení odpovídá průměrné intenzitě tahu. Oheň je normální, spotřeba paliva běžná.

Úsporný režim 2 -Po vyhřátí místnosti a k udržení teploty a ohně se uzavře přívod vzduchu v popelníku a necháme proudit sekundární vzduch. Toto nastavení odpovídá úspornému tahu. Oheň je ztlumen, spotřeba paliva je nízká.

Poznámka: Při prvních podpáleních může dojít k zápachu, který je způsoben přítomností ředidel v nátěrové hmotě.ÚDRŽBA

Čištění skleněné tabule: chraňte podlahu před krbovými dvířky , aby se neumazala. Sklo čistěte za studena nebo za vlaha. Na skleněnou tabuli nastříkejte vhodný čistící přípravek, nechejte jej působit a potom sklo otřete vlhkou houbičkou.

Vymetání : je nezbytně nutné provádět mechanické čištění krbu a komínu. Vymetání komínu provádějte alespoň dvakrát do roka, přičemž jednou v topné sezóně. Dodavatel prací vám musí předat potvrzení o vymetení kanálů. Po ukončení topné sezóny proveďte kompletní vyčištění zařízení a zkontrolujte především těsnění.

TECHNICKÉ INFORMACE -DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Doporučujeme, aby instalaci provedl kvalifikovaný odborník. Výrobce je zodpovědný pouze za dodávku, a proto připomínáme pracovníkům provádějícím instalaci, že veškerý materiál použitý k instalaci, izolaci a napojení musí odpovídat platným normám.

Jakékoliv změny na zařízení jsou zakázány.


KOVOS  spol. s r.o. 

Vlkošská 379, 696 42 Vracov

nová provozovna :

Jana Husa 1537, 696 42 Vracov

tel./fax : 518 628 667,
mobil : +420 606 456 304

e-mail : kovos@ivs.cz

shape
Fotogalerie
Rychlý dotaz, nebo Váš kontakt.
Jméno

Text
kovos.ivs.cz
Krby - Krbové vložky - Kovovýroba - Vzduchotechnika - Zámečnická výroba
svářecí práce, montážní práce, výroba ocelových konstrukcí, zámečnické práce, výroba vrat, brány, oplocení, ploty, mříže, nerezová zábradlí, schody vnitřní i venkovní, nerezové konstrukce, technologické nosné konstrukce, zámečnické práce, výroba schodišť, zábradlí, stavebních prvků z oceli, svařování kovů, povrchové úpravy výrobků, výroba z nerezových materiálů


Příjemně zahřejem váš domov
Firma KOVOS VRACOV spol. s r.o. vyrábí a dodává ocelové dvouplášťové krby s unikátním řešením ohřevu vzduchu po celé ČR.